ΟΒΑΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Νευρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661043660