ΞΥΠΤΕΡΙΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ

Ειδικότητα: Ιατρική Βιοπαθολογία
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: 8η παρ.ΙΩΑΝ.ΘΕΟΤΟΚΗ
Τηλέφωνο: 2661083801-3