ΝΤΟΥΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος - Ογκολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο:
Προσωπικό Κινητό:
Email: entouvelis@yahoo.gr
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΣΑΜΑΡΑ 2
Τηλέφωνο: -