ΝΤΕ ΜΑΤΖΙΟ ΙΜΜΑΚΟΛΑΤΑ-ΑΝΝΑ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400