ΝΤΑΛΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ειδικότητα: Ψυχίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 48
Τηλέφωνο: 2661361163