ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 38
Τηλέφωνο: 2661039922