ΝΕΣΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400