ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικότητα: Ουρολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661025625
Προσωπικό Κινητό: 6944987977
Email: urologymoraitis@gmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 39
Τηλέφωνο: 2661025625
Fax: 2661025625