ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΡΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2663064861