ΜΠΙΑΓΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΡΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2663064861