ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡ. ΜΑΡΑΣΛΗ 36 (Γυάλινος Πύργος)
Τηλέφωνο: -