ΜΠΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατρος
Email: stambalis@gmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΛ.Γ.ΘΕΟΤΟΚΗ ΣΑΡΟΚΟ 36
Τηλέφωνο: 2661048260
Fax: 2661048262