ΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Προσωπικό Κινητό: 6945990848
Email: nbalis@otenet.gr
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΑΚ.ΠΟΛΥΛΑ 22Γ
Τηλέφωνο: 2661044130