ΜΠΑΛΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ
Τηλέφωνο: 2661075044