ΑΒΡΑΜΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ειδικότητα: Ιατρική Βιοπαθολογία
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΝΩ ΜΕΣΟΓΓΗ
Τηλέφωνο: 2661076160