ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Εξειδίκευση: Σακχαρώδης διαβήτης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661037540