ΒΑΛΣΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661020400
Προσωπικό Κινητό: 6932268407
Email: rvalsami@gmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ 13
Τηλέφωνο: 2661020400