ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ.Υ.ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ
Τηλέφωνο: 2661093815