ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ.Υ.ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ
Τηλέφωνο: 2661093815