ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 17-19
Τηλέφωνο: 2661034069