ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π.ΒΡΑΙΛΑ-ΑΡΜΕΝΗ 11
Τηλέφωνο: 2661037905