ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ειδικότητα: Νευρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΗΤΡ.ΜΕΘΟΔΙΟΥ 6
Τηλέφωνο: 2661024104