ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΙΝΟΥ ΚΟΓΕΒΙΝΑ 44
Τηλέφωνο: 2661044961