ΜΕΛΛΙΟΥ-ΚΑΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661034197