ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Κ.Υ.ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2663360300