ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητας με ιδιότητα γενικής ιατρικής
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ.ΑΘΑ ΝΑΣΙΟ
Τηλέφωνο: 2663071312