ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΛ. Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ 20
Τηλέφωνο: 2661028066