ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

Ειδικότητα: Νευρολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661045212
Προσωπικό Κινητό: 6944536706
Email: neuromartz@hotmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661045212