ΜΑΝΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ειδικότητα: Ιατρική Βιοπαθολογία
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 23Α
Τηλέφωνο: 2661046139