ΜΑΝΘΟΥ ΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΟΛ. ΜΕΘΟΔΙΟΥ 3
Τηλέφωνο: 2661035336