ΜΑΝΔΥΛΑ-ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Προσωπικό Κινητό:
Email: mariamandyla@hotmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 26
Τηλέφωνο: 2661038062