ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Email: dimitrismam1966@gmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλέφωνο: 2661081181