ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Email: dimitrismam1966@gmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 38
Τηλέφωνο: 2661081181