ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Προσωπικό Κινητό: 6937005105
Email: jhmazarakis@gmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΑΝΩ ΜΕΣΟΓΓΗ ΕΘΝ.ΛΕΥΚ ΙΜΜΗΣ
Τηλέφωνο: 2661076160