ΛΩΜΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Λ.ΒΡΟΚΙΝΗ 6
Τηλέφωνο: 2661031220
Fax: 2661031981