ΛΙΝΤΟΒΟΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π.Ι. ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2661360400