ΛΙΝΤΟΒΟΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ειδικότητα: Γενικός / Οικογενειακός γιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΕΘΝ. ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ, ΒΡΥΩΝΗ, ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τηλέφωνο: 2661095352, 6982066887