ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ειδικότητα: Γενικός Ιατρός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ ΤΘ 6016 Π/ΤΣΑ
Τηλέφωνο: 2661361400