ΛΕΚΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΑΣΤΟΥΡΙ
Τηλέφωνο: 2661020053