ΛΑΙΝΑ-ΔΗΜΟΥΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Ειδικότητα: Ρευματολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Ι.ΘΕΟΤΟΚΗ-Κ.ΠΑΠΠΑ 1
Τηλέφωνο: 2661031932