ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο:
Προσωπικό Κινητό: 6945155004
Email: vaskos12@otenet.gr
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: 6η ΠΑΡΟΔΟΣ ΠΟΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 8
Τηλέφωνο: 2661304603