ΚΩΣΤΙΜΠΑ ΙΟΥΛΙΑ

Ειδικότητα: Νεφρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400