ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ειδικότητα: Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΙΩΑΝ.ΡΩΜΑΝΟΥ 5
Τηλέφωνο: 2661048748