ΚΥΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: Π.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ β'ορ 29
Τηλέφωνο: 2661030008