ΚΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Ειδικότητα: Παιδίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΞΩΝ
Τηλέφωνο: 2662031466