ΚΟΥΦΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Παθολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΛ.ΓΕΩΡΓ.ΘΕΟΤΟΚΗ 4-6
Τηλέφωνο: 2661047580