ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Οφθαλμίατρος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΝΚ
Τηλέφωνο: 2661360400