ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ειδικότητα: Ουρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΛ .ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΤΟΚΗ 4-6
Τηλέφωνο: 2661044212