ΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ειδικότητα: Καρδιολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΗΤΡ.ΜΕΘΟΔΙΟΥ 2
Τηλέφωνο: 2661034975