ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ειδικότητα: Ακτινοδιαγνώστης
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡΗΓ. ΜΑΡΑΣΛΗ 23
Τηλέφωνο: 2661034680