ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειδικότητα: Ουρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡΗΓ.ΜΑΡΑΣΛΗ 36 ΓΥΑΛ ΠΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: 2661034850
Fax: 2661020166