ΑΑΡΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

Ειδικότητα: Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Προσωπικό Τηλέφωνο: 2661037159
Προσωπικό Κινητό: 6944500106
Email: markos1956@hotmail.com
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΠΟΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 19
Τηλέφωνο: 2661037159