ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικότητα: Ουρολόγος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΓΡ.ΜΑΡΑΣΛΗ 36
Τηλέφωνο: 2661040861