ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικός
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΜΗΤΡ/ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ 3
Τηλέφωνο: 2661031243